Nieuws

Technologie als middel tegen klimaatverandering

Klimaatverandering wordt als een cruciaal mondiaal probleem beschouwt – technologie wordt gezien als een katalysator

Mensen die zijn geboren sinds de eerste COP – de COP-generatie – zijn optimistisch over een oplossing, maar gevoelig voor de kosten


De Epson’s Climate Reality Barometer van dit jaar legt de standpunten vast van meer dan 30.000 mensen in 39 markten om de wereldwijde reacties op de klimaatverandering beter te begrijpen.. Uit resultaten blijkt dat meer mensen klimaatverandering als een cruciaal wereldwijd probleem beschouwen dan enig ander probleem – en technologie wordt gezien als het middel om de crisis op te lossen. Terwijl we de COP 28 in de VAE naderen, richt Epson zich ook op de unieke perspectieven van degenen die zijn geboren sinds de eerste COP in 1995, waarbij Epson hun ervaringen en behoeften onderzoeken bij hun inspanningen om de klimaatverandering aan te pakken.

Nu, in het derde jaar, wordt de Barometer gepubliceerd terwijl het bewijs van catastrofale klimaatverandering groeit: met recordhoogtes zeetemperaturen; record lage Arctische en Antarctische zee-ijsniveaus; en extreme klimaatgebeurtenissen over de hele wereld. De steeds vaker optredende ongunstige gebeurtenissen verklaren waarschijnlijk dat meer mensen ‘klimaatverandering’ (55%) vaker noemen dan enig ander wereldwijd probleem, waaronder ‘stijgende prijzen’ (53%), ‘armoede’ (37%) en ‘conflicten’ (23%).

Yasunori Ogawa, President van Epsonzei: “Naarmate de negatieve effecten versnellen, moeten we nu meer dan ooit de houding ten opzichte van de voortdurende klimaatverandering begrijpen. Epson zet zich volledig in voor het bereiken van Duurzame Ontwikkelingsdoelstelling 13 van de VN door middel van positieve klimaatactie – en voor het bieden van oplossingen die levens verrijken en een betere wereld opbouwen.

De Climate Reality Barometer heeft ons in staat gesteld om verschillende geografische gebieden, generaties en economieën te bereiken, en heeft ons inzicht gegeven in hoe klimaatverandering de manier waarop we leven verandert – en hoe we hier tegen op kunnen treden. Wij geloven dat het luisteren naar de jongere generatie overheden, gemeenschappen en bedrijven zal helpen positieve acties beter op elkaar af te stemmen ter ondersteuning van degenen voor wie klimaatverandering een levenslange realiteit is geweest.”

De COP-generatie – optimisme van hen die met klimaatverandering opgroeiden

Met de 28 steCOP die over minder dan 50 dagen plaatsvindt, richt Epson de aandacht op de houding van mensen die zijn geboren sinds de eerste COP in 1995. Zij die nu 29 jaar en jonger zijn vormen de COP-generatie (Gen COP). Ze zijn geboren met de klimaatverandering en hun hele leven is overschaduwd door steeds slechtere weerfenomenen – en hun ervaringen en inzichten moeten centraal staan in effectieve oplossingen.

Hoewel er regionale verschillen kunnen zijn, onthult de Climate Reality Barometer dat de Gen COP wereldwijd de meest optimistische leeftijdsgroep is (gelijk aan die van 35-44 jaar) – waarbij bijna de helft (49%) gelooft dat we de klimaatcrisis tijdens hun leven zullen oplossen. Dit staat in contrast met de leeftijdsgroepen 45-54 en 55-plussers, die het laagste optimisme van respectievelijk 42% en 32% hebben.

Groepen die in de komende decennia investeren – voor zichzelf of via hun kinderen – tonen het hoogste niveau van optimisme over ons vermogen om de crisis op te lossen. Hoewel Gen COP de meest optimistische leeftijdsklasse is, bestaat de meest optimistische groep (55%) uit ouders van kinderen jonger dan 18 jaar, ‘de ‘Mama’s & Papa’s van de wereld’.

Als we deze vergelijking verder uitbreiden, is het echter duidelijk dat optimisme tot verschillende uitkomsten leidt. Op de vraag welke positieve klimaatacties ze al ondernemen, laat de Gen COP in negen van de veertien categorieën lagere actieniveaus zien dan het wereldwijde gemiddelde; en lagere actieniveaus dan de mama’s en & papa’s in 12 van de 14 categorieën (zie de tabel met klimaatacties in de opmerkingen voor de redactie hieronder).

Er zijn hier waarschijnlijk meerdere redenen voor. Generatie COP is opgegroeid met de klimaatverandering en de toenemende aandacht voor het milieu, terwijl oudere leeftijdsgroepen in de loop van de tijd wellicht toenemende inconsistentie zullen kennen. Het is ook interessant om op te merken dat de Gen COP “stijgende prijzen” als een groter probleem ziet dan “klimaatverandering” (51% versus 47%), dus de betaalbaarheid van vaak duurdere duurzame keuzes is ook een waarschijnlijke oorzaak.

Klimaatactie – en inactie

Hoewel klimaatpositieve actie wijdverspreid is, zijn er groepen respondenten die beweren dat ze nooit actie zullen ondernemen op belangrijke gebieden.. Wereldwijd meldt bijvoorbeeld 38% dat ze het internationale zakelijke en recreatieve reizen al hebben verminderd, en nog eens 30% zegt dat ze dat van plan zijn. Bijna één op de zes zegt echter dat: “Ik dit nooit zal doen” (17%).

Deze terughoudendheid om actie te ondernemen op het gebied van internationaal reizen is aanzienlijk groter in markten als Singapore, Spanje en het Verenigd Koninkrijk (21%), Japan en Nederland (22%), Canada en Duitsland (23%), Australië en Servië (26%) en Israël (31%). Als contrast zeggen minder mensen uit landen als Zuid-Korea (9%), China (10%), Egypte en Turkije (11%) en Marokko en de VAE (12%) dat ze het internationale reizen nooit zullen verminderen..

Wereldwijd is de reactie ‘Ik zal dit nooit doen’ ook vooral merkbaar op gebieden als ‘Verminder de consumptie van dierlijke producten’ (18%), ‘Boycot niet-duurzame merken’ (15%) en ‘Moedig vrienden en familie aan om meer te leren over de klimaatcrisis” (10%).

Redenen voor weerstand tegen het in actie komen zijn complex, inclusief geografische, culturele en economische factoren en het vertrouwen in het vermogen van de mensheid om het probleem op te lossen zonder individuele actie te hoeven ondernemen.

Technologie als de oplossing

Deelnemers aan de Barometer zien technologie als het belangrijkste wapen in de strijd tegen catastrofale klimaatverandering.

Op de vraag wat volgens hen het belangrijkste is dat een bedrijf kan doen om dit probleem aan te pakken, noemde 48% investeringen in milieutechnologieën. Dit werd op de voet gevolgd door verbeteringen in de recycling en het hergebruik van producten (45%), waarbij een vermindering van het gebruik van hulpbronnen (28%), het stimuleren van de deelname van werknemers aan milieuactiviteiten (21%) en het compenseren van de CO2- en plasticimpact (21%) de top vijf vormen.

Henning Ohlsson, Director of Sustainability bij Epson Europe: “Epson’s Climate Reality Barometer zorgt ervoor dat alle stemmen – inclusief die van de vaak over het hoofd geziene COP-generatie – worden gehoord terwijl de wereld zich inspant om de klimaatverandering aan te pakken. Het heeft zaken als bekendheid en betaalbaarheid aan het licht gebracht als mogelijke belemmeringen voor miljoenen jongeren om in actie te komen. Het laat ons zien dat sommige mensen de catastrofale klimaatverandering blijven negeren en weigeren, of zich niet in staat voelen, actie te ondernemen.

“Dit zijn echter geen problemen die beperkt blijven tot specifieke groepen: ze zijn uitdagingen voor ons allemaal. Als we de klimaatproblemen willen oplossen, moeten we als één persoon optreden.

“Epson’s Barometer toont ons ook de weg voorwaarts als mensen naar bedrijven kijken om het voortouw te nemen in de groene transitie. Epson beschouwt technologie als een faciliterende factor, met producten die zijn ontworpen om minder hulpbronnen te gebruiken bij de productie en het gebruik, langer meegaan, gemakkelijker te herstellen zijn, opnieuw kunnen worden gebruikt en gemakkelijker kunnen worden gerecycleerd.  Samen kunnen we met oplossingen komen die mensen nodig hebben als ze actie ondernemen om de impact op het klimaat te verzachten.”

Informatie over Epson
Als toonaangevende speler op gebied van technologie hanteert Epson een filosofie van efficiënte, compacte en precieze innovatie, die levens verrijkt en helpt een betere wereld tot stand te brengen. Het bedrijf richt zich op het oplossen van maatschappelijke problemen door innovaties op het gebied van printen: thuis en op kantoor, commercieel en industrieel, in productie, visuele vormgeving en lifestyle. Epson heeft zich tot doel gesteld in 2050 koolstofnegatief te zijn en geen eindige grondstoffen zoals olie en metaalertsen meer te gebruiken.
Onder leiding van de in Japan gevestigde Seiko Epson Corporation genereert de wereldwijde Epson Group een jaaromzet van meer dan 1 biljoen JPY.
epson.nl/zakelijk of epson.be/zakelijk

 

Onderzoeksmethode
Het onderzoek werd uitgevoerd door Censuswide, onder een steekproef van 30.294 algemene respondenten van 16 jaar en ouder (gekozen naar leeftijd) op 39 markten. De gegevens zijn verzameld tussen 13-07-2023 en 25-07-2023. Censuswide houdt zich aan de regels van de Market Research Society en heeft leden van de Market Research Society in dienst en volgt de MRS-gedragscode die is gebaseerd op de ESOMAR-principes. 

 

Opmerkingen voor de redacteur
Percentage van drie belangrijke groepen dat al actie onderneemt op veertien klimaatpositieve gebieden

 

Ondernomen actieGen COP %Mama’s & Papa’s %Wereldwijde gemiddelde %
Verminder internationale zakelijke en vrijetijdsreizen343838
Overstappen op een elektrisch voertuig232320
Vaker lopen/fietsen556059
Overstappen op energiezuinige energie313431
Niet-duurzame merken boycotten262926
Het gebruik van plastic verminderen536562
Recyclinggewoonten verbeteren546462
Overstappen op meer duurzame producten435046
Meer herbruikbare goederen kiezen607068
De werkplek aanmoedigen om de netto-nulstrategie te implementeren/verder te ontwikkelen333533
Vrienden en familie aanmoedigen om meer te leren over de klimaatcrisis445045
Het verbruik van producten van dierlijke oorspong verminderen333735
Bewustere mode-aankopen doen434744
Mijn onderwijsinstelling aanmoedigen om zich in te zetten voor de netto-nulstrategie of deze verder uit te breiden292929


Bron: press.epson.eu/nl_NL/newsroom/

Ander nieuws

Nominatie Circular Innovation Awards

Geweldig nieuws!We zijn supertrots dat Smart Office Center is genomineerd als een van de laatste 20 bedrijven...

LexQuire International Tax & Law print partner

LexQuire International Tax & Law  kiest Smart Office center als print partnerNa een oriëntatie koos...

Software implementeren en updaten via Cloudplatform

Razendsnel software implementeren en updaten via ons CloudplatformSmart Office Center helpt organisaties...
Scroll to Top